Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w modelach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie absolutnie niepotrzebnych. Najważniejszym zadaniem lean managment jest więc zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i używanych półproduktów. Wdrożenie form działania lean management stwarza możliwość uzyskania takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów.
Zarządzanie łańcuchem dostaw gra
Także stosunki wzajemne w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania oceny, które elementy procesów są zbędne dla firmy.

Dodaj komentarz