Nowe studio aranżacji w Opolu

Decydując się na lokal mieszkalny lub biuro oprócz kwestii funkcjonalnej oraz rozmiaru lokalu bierzemy pod uwagę na walory estetyczne przestrzeni. Obecnie projektowanie wnętrz spotyka się z znacznym zainteresowaniem. Bardziej wygodnie jest bowiem zlecić przygotowanie określonego lokalu do użytkowania ekspertowi. A czym zajmuje się dokładnie architekt wnętrz? Wbrew krzywdzącym opiniom, nie tylko przestawianiem obrazków. Projektant wnętrz to osoba z wyższym wykształceniem, mający nie tylko zmysł artystyczny, ale przede wszystkim umiejętności jego praktycznego wykorzystania. W skład czynności zawodowych projektanta wchodzą: tworzenie programów przestrzenno – funkcjonalnych, a także kontrola nad przebiegiem procesu, oraz poszczególnymi osobami pracującymi przy danym zadaniu.Pokoje dla dzieci opole
Architekt wnętrz powinien również przeprowadzać analizy – tak okolicy zewnętrznej jak i środka budynku, pod kątem funkcjonowania rozmaitych zespołów instalacyjnych, urządzeń wentylacji czy systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych. Naturalnie opracowanie koncepcji estetycznej pomieszczeń to również część pracy projektanta. Zawiera się w nim ponad to: selekcja surowców, podjęcie decyzji o metodzie prowadzenia działań nad projektem, wybór poszczególnych zestawów instalacyjnych, urządzeń, a nawet – ich projektowanie od zera. Dobry projektant wie, że ważne bywa również zapewnienie prawidłowej akustyki w pomieszczeniu. Plany architektoniczne muszą gwarantować nie tylko estetykę wnętrza, ale równocześnie jego funkcjonalność. Poczucie estetyki, nie ma prawa przyćmiewać od komfortu użytkowania.
Zobacz filmik